Dane firmy

LECHAR Sp. z o.o. Warszawa 02-238 ul. Modularna 6
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 521-012-00-84, KRS: 0000182044, BDO: 000026742

Dział Obsługi Klienta
Dział Zaopatrzenia

(22) 868 67 91

Dział Księgowości

(22) 123 04 39

Dział Marketingu

(22) 123 04 35

Dział Windykacji

(22) 123 04 37

Wybierz na mapie interesujące województwo,
aby wyświetlić przypisanego do niego Przedstawiciela Regionalnego.