Dane firmy

LECHAR Sp. z o.o. Warszawa 02-238 ul. Modularna 6
Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 521-012-00-84, KRS: 0000182044, BDO: 000026742
info@lechar.com.pl

Dział Obsługi Klienta

ZE WZGLĘDU NA ZMIANY ORGANIZACYJNE PRACY BIURA, SPOWODOWANE RYZYKIEM ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM, PONIŻEJ PODAJEMY DODATKOWE NUMERY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI DOK, KTÓRZY W WYBRANYCH DNIACH MOGĄ PRACOWAĆ ZDALNIE.

telefon:
(22) 868 67 90, (22) 868 67 93,
518 825 781
(22) 123 04 36, 518 825 755

e-mail:
e.krupa@lechar.com.pl

p.bociarski@lechar.com.pl

Dział Zaopatrzenia

telefon: (22) 868 67 91

Dział Księgowości

telefon: (22) 123 04 39

Dział Marketingu

telefon: (22) 123 04 35

Dział Windykacji

telefon: (22) 123 04 37

Wybierz na mapie interesujące województwo,
aby wyświetlić przypisanego do niego Przedstawiciela Regionalnego.

 • Województwo dolnośląskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Marcin Berger
  tel. 508 399 205
  mail: m.berger@lechar.com.pl

 • Województwo kujawsko-pomorskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Daniel Kender
  tel. 737 772 440
  mail: d.kender@lechar.com.pl

 • Województwo lubelskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Paweł Zachodni
  tel. 508 399 206
  mail: p.zachodni@lechar.com.pl

 • Województwo lubuskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Marcin Berger
  tel. 508 399 205
  mail: m.berger@lechar.com.pl

 • Województwo łódzkie

  Przedstawiciel Regionalny
  Daniel Kender
  tel. 737 772 440
  mail: d.kender@lechar.com.pl

 • Województwo małopolskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Paweł Zachodni
  tel. 508 399 206
  mail: p.zachodni@lechar.com.pl

 • Województwo mazowieckie

  Przedstawiciel Regionalny
  Łukasz Miklaszewski
  tel. 510 259 797
  mail: l.miklaszewski@lechar.com.pl

 • Województwo opolskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Daniel Kender
  tel. 737 772 440
  mail: d.kender@lechar.com.pl

 • Województwo podkarpackie

  Przedstawiciel Regionalny
  Paweł Zachodni
  tel. 508 399 206
  mail: p.zachodni@lechar.com.pl

 • Województwo podlaskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Łukasz Miklaszewski
  tel. 510 259 797
  mail: l.miklaszewski@lechar.com.pl

 • Województwo pomorskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Łukasz Miklaszewski
  tel. 510 259 797
  mail: l.miklaszewski@lechar.com.pl

 • Województwo śląskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Daniel Kender
  tel. 737 772 440
  mail: d.kender@lechar.com.pl

 • Województwo świętokrzyskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Paweł Zachodni
  tel. 508 399 206
  mail: p.zachodni@lechar.com.pl

 • Województwo warmińsko-mazurskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Łukasz Miklaszewski
  tel. 510 259 797
  mail: l.miklaszewski@lechar.com.pl

 • Województwo wielkopolskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Marcin Berger
  tel. 508 399 205
  mail: m.berger@lechar.com.pl

 • Województwo zachodniopomorskie

  Przedstawiciel Regionalny
  Marcin Berger
  tel. 508 399 205
  mail: m.berger@lechar.com.pl