1. Zamówienie i dostawa

Zamówienia prosimy składać w formie mailowej. W przypadku braku takiej możliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta.

– nazwa produktu /kod produktu,
– rozmiar,
– ilość,
– dane firmowe,
– dane osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu firmy,
– adres wysyłki.

Na większość naszych produktów, jeżeli zamówienie przekracza kwotę 1 000 zł netto – wysyłka towaru kurierem jest darmowa. Jeżeli zamówienie jest na kwotę poniżej 1 000 zł netto – do faktury doliczymy kwotę 25 zł netto.

Wyjątek stanowi wysyłka produktów z kategorii „Armatura kołnierzowa, wodociągowa, ciepłownicza i przemysłowa” – w przypadku zamówień składanych na te produkty – minimum logistyczne wynosi 2 500 zł netto, a w przypadku jego niespełnienia – koszt transportu wyliczany jest indywidualnie i musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Jeżeli zamówili Państwo standardowe produkty to realizacja zazwyczaj następuje w przeciągu dwóch dni roboczych. Jeżeli złożyli Państwo zamówienie na tzw. „produkty na zamówienie” – realizacja zamówienia może trwać dłużej – zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta, który poinformuje o dokładnej dacie wysyłki.

Oczywiście – przy składaniu zamówienia należy poinformować naszego pracownika o odbiorze osobistym – towar będzie wówczas na Państwa czekał w magazynie przy ul. Modularnej 6, Warszawa.

2. Przyłącza do gazu ziemnego Flexo-Gas

Montowanie przyłącza stałego powoduje obracanie się całego przewodu gazowego, dlatego jeżeli przyłącze ma z jednej strony nakrętkę ruchomą, a z drugiej stałą – zawsze najpierw montujemy końcówkę z nakrętką stałą.

Tak, zawsze należy sprawdzić długość gwintu króćca, na który będzie nakręcana nakrętka ruchoma. Gwint ten musi mieć minimum 10,5mm długości, a czoło króćca musi być szerokie, przystosowane pod uszczelką płaską – inaczej odpowiedni docisk nie będzie zapewniony i połączenie nie będzie szczelne.

Nie wolno używać żadnych dodatkowych uszczelnień do nakrętek ruchomych przeznaczonych pod uszczelkę płaską. Takie uszczelnienie będzie zawsze nieskuteczne. Jedynym skutecznym uszczelnieniem nakrętki ruchomej jest elastomerowa uszczelka płaska, dołączana do każdego przyłącza.

Nie, kapturki są jedynie elementem zabezpieczającym przyłącze przed zabrudzeniami podczas transportu. Należy je zdjąć i wyrzucić do śmieci, nie będą potrzebne podczas montażu.

Długość przewodu należy dobrać tak, aby po zainstalowaniu zwisał bez naprężeń w kształcie litery U.

3. Przyłącza do gazu propan-butan

Nie, dźwięk „grzechotania” wewnątrz reduktora, przy potrząsaniu nim jest prawidłowym zjawiskiem.

Wszystko zależy od tego jakie urządzenie i o jakiej mocy cieplnej chcą Państwo podłączyć. Jeżeli urządzenie ma moc cieplną do 10 kW – należy zastosować zestaw z krótką złączką. Jeżeli natomiast Państwa urządzenie ma moc cieplną wyższą niż 10 kW – należy zastosować zestaw z długą złączką.

Niekoniecznie. Powodem niedrożności reduktora może być jego niewłaściwy montaż – nie należy montować go w pozycji „wypływem w dół” – w tej pozycji jest niedrożny.

Inną przyczyną niedrożności może być uruchomienie zabezpieczenia przeciw-wypływowego poprzez zbyt szybkie otwarcie zaworu w butli. Gdy po zamontowaniu reduktor jest niedrożny, należy ustawić kurki gazowe urządzenia w pozycji zamkniętej, odczekać około 1 minuty, i ponownie powoli otwierać dowolny kurek.

Kilkusekundowy upływ POWIETRZA z otworu kompensacyjnego przy uruchamianiu instalacji jest normalnym zjawiskiem i świadczy o prawidłowej pracy membrany.

4. Kotły na paliwo stałe

Na każdym urządzeniu ciśnieniowym w instalacji, należy stosować nadmiarowy (zwykły) zawór bezpieczeństwa. Samo odprowadzenie nadmiaru gorącej wody przez zwykły zawór bezpieczeństwa, w przypadku kotłów stałopalnych, jest niewystarczające. W tym przypadku konieczne jest szybkie dostarczenie zimnej wody, aby obniżyć jego temperaturę i jednoczesne upuszczenie nadmiaru rozszerzonego czynnika poza instalację.

Temperatura czynnika grzewczego, najczęściej wody, może gwałtownie wzrosnąć powyżej punktu wrzenia. Wówczas znajdująca się pomiędzy ścianami kotła woda, znacznie rozszerza swoją objętość. Może to doprowadzić do rozerwania kotła.

Na każdym urządzeniu ciśnieniowym w instalacji, należy stosować nadmiarowy (zwykły) zawór bezpieczeństwa. Samo odprowadzenie nadmiaru gorącej wody przez zwykły zawór bezpieczeństwa, w przypadku kotłów stałopalnych, jest niewystarczające. W tym przypadku konieczne jest szybkie dostarczenie zimnej wody, aby obniżyć jego temperaturę i jednoczesne upuszczenie nadmiaru rozszerzonego czynnika poza instalację.

Tak działają termiczne zawory bezpieczeństwa, znane też jako termiczne zawory upustowe lub zawory zabezpieczające przed przegrzaniem.

Dostępne są dwa modele termicznych zaworów bezpieczeństwa. Najłatwiej je odróżnić po tym że jeden ma 3 końcówki przyłączeniowe, a drugi 4 końcówki przyłączeniowe. Oprócz ilości przyłączy różnią się też ceną i funkcją.

Zawór z trzema przyłączami (KOD: ST543-10) stosuje się gdy mamy kocioł wyposażony w wężownicę bezpieczeństwa lub w zasobnik wody.

Zawór z 4 przyłączami (KOD: ST544-6) stosuje się wówczas gdy nasz kocioł nie ma wyżej wymienionego osprzętu.

Oba modele termicznych zaworów bezpieczeństwa, mają długą kapilarę łączącą zawór z czujnikiem temperatury. Czujnik ten montuje się w otworze zewnętrznego płaszcza kotła lub w trójniku na rurze zasilania, bezpośrednio za kotłem.

W przypadku braku dostaw energii elektrycznej, awarii pomp obiegowych, czy braku odbioru ciepła w instalacji, termiczny zawór bezpieczeństwa skutecznie schłodzi kocioł w kilka minut. Przegrzanie czynnika roboczego w płaszczu kotła, powyżej 95°C, powoduje otwarcie zaworu zabezpieczającego przed przegrzaniem. Jednocześnie dopuszcza on wodę sieciową, która chłodzi kocioł i wypuszcza z instalacji, poprzez rurę upustową, nadmiar gorącej wody do kanalizacji.

Zastosowanie, lub nie, termicznego zaworu bezpieczeństwa, zależy od rodzaju instalacji grzewczej.

Jeżeli mamy do czynienia z kotłem na paliwo stałe, podłączonego do instalacji otwartej, wówczas to czy zastosujemy w nim zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci termicznego zaworu bezpieczeństwa, zależy wyłącznie od naszej woli. Rekomendujemy żeby zamontować taki zawór i spać spokojnie, bez strachu że rozerwie nam kocioł gdy nie będzie prądu i stanie pompa obiegowa.

Jak kocioł na paliwo stałe i mocy 300 kW, jest podłączony do instalacji zamkniętej, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, to zastosowanie termicznego zaworu bezpieczeństwa jest obowiązkowe – mówi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Korozja niskotemperaturowa to zjawisko towarzyszące spalaniu paliwa stałego w kotle grzewczym. Na jej wystąpienie ma wpływ kilka elementów: rodzaj użytego paliwa stałego, zawartość w paliwie związków siarki, wilgotność paliwa.

Korozja niskotemperaturowa polega na tym, że w czasie spalania wilgotnego paliwa stałego w kotle, wydziela się z niego para wodna i związki siarki. Te dwie substancje – jeżeli są w stanie lotnym, wylecą przez komin. Jeśli temperatura spalin będzie zbyt niska – substancje połączą się i powstanie kwas siarkowy. Osiada on na najchłodniejszych powierzchniach kotła, powodując gwałtowną korozję, prowadzącą do przeżarcia płaszcza kotła, zniszczenia kominów i wykwitów na ścianie.

Korozja niskotemperaturowa polega na tym, że w czasie spalania wilgotnego paliwa stałego w kotle, wydziela się z niego para wodna i związki siarki. Te dwie substancje – jeżeli są w stanie lotnym, wylecą przez komin. Jeśli temperatura spalin będzie zbyt niska – substancje połączą się i powstanie kwas siarkowy, który powoduje gwałtowną korozję stalowych elementów kotła i komina.

Ze względu na to, że użytkownik kotła nie jest w stanie określić wilgotności paliwa i zawartości w nim związków siarki, praktycznym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie korozji niskotemperaturowej, jest utrzymanie temperatury spalin wychodzących, na odpowiednio wysokim poziomie. Wystarczy do tego utrzymywać temperaturę czynnika powracającego do kotła na poziomie nie niższym niż 55°C.

Utrzymanie temperatury czynnika na powrocie do kotła, zapewnia zastosowanie w instalacji grzewczej odpowiedniego zaworu mieszającego.

Zawór mieszający 3-drogowy (KOD: 460M lub 460C) miesza czynnik roboczy zasilający instalację grzejnikową z czynnikiem powracającym do kotła. Zastosowanie tego zaworu pozwala na oszczędzanie energii ze względu na obniżenie temperatury czynnika zasilającego grzejniki.

Zastosowanie tego zaworu w instalacji nie załatwia jednak sprawy kontroli temperatury czynnika na powrocie do kotła. Nie może być on więc stosowany jako zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturową kotła.

Zawór mieszający 4-drogowy (KOD: 450M lub 450C) miesza zarówno czynnik zasilający grzejniki z czynnikiem z nich powracającym, jak i czynnik zasilający instalację z czynnikiem powracającym z kotła. Tym sposobem mamy pełną kontrolę nad temperaturą czynnika na powrocie do kotła i w konsekwencji, możemy tak ustawić zawór mieszający aby nie była ona niższa niż 55°C.

Kupując zawór 4-drogowy należy upewnić się że jest to zawór mieszający. Niektórzy sprzedawcy, najczęściej nieświadomie, oferują zawór z 4 przyłączami, znacznie tańszy, ale z elementem rozdzielającym w środku. Jest to wówczas zawór rozdzielający, a nie mieszający i nie może być zastosowany do ochrony kotła przed niskotemperaturową korozją.

Do 4-drogowego zaworu mieszającego można zastosować siłownik elektryczny (KOD: 440). Jeśli połączymy siłownik z termostatem zainstalowanym na powrocie do kotła, to uzyskamy układ automatycznej regulacji temperatury na powrocie – nie spadnie ona nigdy poniżej zadanej na termostacie temperatury.

Zainstalowanie zaworu mieszającego 3- lub 4-drogowego, w instalacji grzewczej, ma sens tylko wówczas, gdy instalacja jest wyposażona w pompę obiegową. Dodatkowy opór hydrauliczny, jaki stawia zawór mieszający, może być zbyt duży do pokonania przy cyrkulacji grawitacyjnej.

Jeżeli temperatura na wyjściu z kotła będzie niewiele wyższa niż 55°C lub nawet niższa, a w instalacji zastosowano 4-drogowy zawór mieszający z siłownikiem i termostatem na powrocie do kotła, to cały przepływ zostanie skierowany na powrót do kotła. Reakcja użytkownika, żeby „dorzucić do pieca” będzie wówczas natychmiastowa, bo grzejniki będą po prostu zimne.

5. Równoważenie przepływu w instalacji

Jest możliwe ustawienie żądanego przepływu przez odbiornik ciepła/chłodu, utrzymanie tego przepływu na zadanym poziomie, bez względu na wahania ciśnienia w rurociągu i bez wpływu zanieczyszczeń niesionych z czynnikiem roboczym. Co więcej ustawienie żądanego przepływu i jego stabilizacja odbywa się automatycznie i nie wymaga siłownika elektrycznego do napędu zaworu.

Rozwiązaniem jest zastosowanie za odbiornikiem, automatycznego zaworu równoważąco-stabilizującego Cim 790. Dzięki użytej w nich specjalnej wkładce, ustawiają one przepływ zgodnie z wartością zadaną dla tej wkładki i utrzymują go na stałym poziomie. Wkładki posiadają skalibrowane w fabryce różne, skatalogowane wielkości przepływu.

Zasada działania zaworu jest następująca: przepływający czynnik roboczy dostaje się do zaworu przez skalibrowany otwór (kryzę) na dole wkładki. Przemieszczając się dalej, stawia opór sprężynie, utrzymując ją w równowadze. Wzrost ciśnienia czynnika roboczego, powoduje przymykanie otworów wylotowych, spadek Δp powoduje natomiast ich otwieranie. Ciągłe równoważenie siły ciągu hydraulicznego i odpowiedzi sprężyny, wpływa na utrzymanie stałej wartości przepływu. Jedynym ograniczeniem jest tzw. „ciśnienie inicjujące”. Jeśli ciśnienie nie jest wystarczająco wysokie – siła sprężyny będzie zbyt duża i zawór pozostanie w pełni otwarty.
Unikalna, opatentowana wkładka równoważąco-stabilizująca jest odporna na wpływ drobnych zanieczyszczeń stałych niesionych przez czynnik roboczy. Należy przypomnieć jednak o konieczności wypłukania rurociągu po zakończeniu procesu montażu lub serwisu instalacji, a także o konieczności stosowania filtrów osadnikowych w ważnych miejscach systemu. Jeżeli niesione przez czynnik roboczy zanieczyszczenie stałe, będzie miało miększe gabaryty niż średnica kryzy we wkładce, to nastąpi jej zatkanie.

Rozwiązaniem jest zastosowanie za odbiornikiem automatycznego zaworu równoważąco-stabilizującego Cim 790. Dzięki użytej w nich specjalnej wkładce, ustawiają one przepływ zgodnie z wartością zadaną dla tej wkładki i utrzymują go na stałym poziomie. Wkładki posiadają skalibrowane w fabryce różne, skatalogowane wielkości przepływu.

Unikalna, opatentowana wkładka równoważąco-stabilizująca jest odporna na wpływ drobnych zanieczyszczeń stałych niesionych przez czynnik roboczy. Należy przypomnieć jednak o konieczności wypłukania rurociągu po zakończeniu procesu montażu lub serwisu instalacji, a także o konieczności stosowania filtrów osadnikowych w ważnych miejscach systemu. Jeżeli niesione przez czynnik roboczy zanieczyszczenie stałe, będzie miało miększe gabaryty niż średnica kryzy we wkładce, to nastąpi jej zatkanie.