Zawory elektromagnetyczne

Podstawową funkcją zaworów elektromagnetycznych jest zamykanie oraz otwieranie przepływu czynnika roboczego. Pracują tylko w położeniu całkowicie otwarty albo całkowicie zamknięty. Najczęściej montuje się je w instalacjach grzewczych oraz wodnych, zarówno w przypadku zastosowań domowych, jak i przemysłowych. Ich czas otwarcia i zamknięcia jest bardzo krótki. Elektrozawory mogą pełnić funkcję elementów wykonawczych, które w oparciu o sygnał prądowy, jaki dociera do nich ze sterownika, otwierają lub zamykają przepływ czynnika. Są to urządzenia sterowane elektrycznie. Można wyszczególnić dwa podstawowe typy zaworów elektomagnetycznych:

- Normalnie zamknięty NZ - zawór jest zamknięty bez prądu, nie przepuszcza medium będąc w stanie spoczynku – otwarcie następuje dopiero wtedy, gdy zasilanie dociera do cewki.

- Normalnie otwarty NO - zawór jest otwarty bez prądu, przepuszcza medium w czasie spoczynku – zamknięcie ma miejsce w momencie podłączenia zasilania do cewki.