Zawory bezpieczeństwa i upustowe

Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych. Służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami nadmiernego przyrostu ciśnienia. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza, pompach lub bezpośrednio na instalacji. Termiczne zawory zabezpieczające służą do zabezpieczania kotła na paliwo stałe przed ewentualnym rozerwaniem płaszcza w przypadku znacznego przyrostu temperatury czynnika grzewczego, a co za tym idzie - przyrostem ciśnienia.