Zasuwy nożowe

Zasuwy nożowe służą do regulacji lub zamykania przepływu płynnych czynników roboczych o dużej gęstości, emulsji oraz czynników roboczych będących proszkami i granulatami. Stosowane są w sieciach kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków oraz do celów przemysłowych. Standardowo, zasuwy nożowe wytwarzane są jako armatura jedno-kierunkowa. Na życzenie, zasuwy nożowe mogą być w wykonaniu dwu-kierunkowym (XDV). Na zamówienie można również wykonać zasuwę nożową o innym niż okrągły, kształcie: zasuwa nożowa o kształcie kwadratowym, zasuwa nożowa o kształcie prostokątnym, zasuwa nożowa o kształcie trójkątnym. Uszczelnienia klina wykonane mogą być z takich materiałów jak: Butyl, NBR, Viton®, PTFE, metal/metal, EPDM, biały silikon. Zasuwa nożowa spełnia wymagania dyrektywy ciśnieniowej PED - 2014/68/EU.