Rozdzielacze instalacyjne i adaptery

Rozdzielacze przeznaczone są do rozdzielania czynnika na obwody w instalacjach ogrzewania podłogowego oraz w instalacjach wyposażonych w grzejniki. Są również stosowane w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej. Rozdzielacze mogą występować w kompletacji: bez osprzętu, z nyplami, z przepływomierzami, z układem mieszającym i przepływomierzami, z zaworami do siłowników i przepływomierzami, z zaworami regulacyjnymi i z zaworami odcinającymi.