Odpowietrzniki i separatory powietrza

Odpowietrzniki służą do usuwania z czynnika grzewczego powietrza, które pojawiło się w wyniku napełniania instalacji jak i w wyniku procesu parowania cieczy w procesie ogrzewania czynnika roboczego w kotle lub wymienniku ciepła, oraz gazów powstających w instalacji. W zależności od ilości odprowadzanego z instalacji gazu, przeznaczone są do odpowietrzania pionów, rozdzielaczy lub grzejników. Separatory powietrza służy do wstępnego odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym lub kotłowni. Montowane są za źródłem ciepła (kocioł, wymiennik), a przed kolektorem rozdzielającym.