Armatura kołnierzowa, wodociągowa, ciepłownicza i przemysłowa

W tej kategorii umieściliśmy m.in. kompensatory - służące do tłumienia drgań oraz kompensacji długości i nie osiowości instalacji, a także redukcji hałasu; reduktory i stabilizatory ciśnienia - stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i do celów przemysłowych; kurki kulowe z napędami pneumatycznymi, a także przepustnice wykorzystywane w instalacjach wodociągowych, ciepłowniczych oraz do celów przemysłowych. Znajdą tu też Państwo kołnierzowe filtry siatkowe odfiltrowujące zanieczyszczenia pochodzenia mechanicznego i biologicznego, stosowane na przyłączach budynków do sieci wodociągowej, w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacjach grzewczych.