Rury wielowarstwowe

Rura wielowarstwowa stosowana jest do wykonywania instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji grzewczej wykorzystującej grzejniki, instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji wody lodowej, instalacji sprężonego powietrza oraz dowolnej innej instalacji w której płynie nieagresywny czynnik roboczy. Kolejne warstwy rury to: polietylen usieciowany PE-Xb, klej, taśma aluminiowa zgrzewana laserowo, klej, polietylen usieciowany PE-Xb. Rura wielowarstwowa charakteryzuje się: niskim ciężarem, dużą elastycznością, niskimi oporami hydraulicznymi, łatwością montażu, trwałością co najmniej 50-letnią w nominalnych warunkach pracy.