Reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia służą do redukcji ciśnienia zasilającego w instalacji wodnej. Wyposażone są w przyłącza do manometru. Umożliwiają redukcję ciśnienia zasilającego z zakresu 1,6 ÷ 2,5 MPa, do zakresu 0,1 ÷ 0,55 MPa – w zależności od modelu. Mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, na sieciach wodociągowych, w rolnictwie oraz do celów przemysłowych.