Reduktory i stabilizatory ciśnienia

Reduktory ciśnienia służą do redukcji ciśnienia zasilającego w instalacji wodnej, zaś reduktory-stabilizatory do redukcji oraz jego stabilizacji na zadanym poziomie. Wyposażone są w manometry. Umożliwiają redukcję ciśnienia zasilającego z zakresu 1,6 ÷ 2,5 MPa do zakresu 0,1 ÷ 1,2 MPa – w zależności od modelu. Mogą być stosowane zarówno w budownictwie mieszkaniowym, na sieciach wodociągowych, w rolnictwie oraz do celów przemysłowych.