Armatura kołnierzowa, wodociągowa, ciepłownicza i przemysłowa

Lechar OUTLET

Armatura instalacyjna, grzewcza, gazowa, solarna

Złączki i łączniki instalacyjne

Przyłącza elastyczne i przewody karbowane