Biuro Obsługi Klienta
czynne jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Zawory antyskażeniowe

Zawory antyskażeniowe mają na celu zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed skażeniem wody pitnej wskutek zjawiska znanego jako przepływ wsteczny. Cofanie się zanieczyszczonej wody z użytkowanych sprzętów może być szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, ale działa także na szkodę środowiska naturalnego. Dlatego też obowiązujące uregulowania prawne nakładają na właścicieli budynków mieszkalnych czy przemysłowych obowiązek instalacji zaworów antyskażeniowych. Firma LECHAR oferuje Państwu wyłącznie niezawodne urządzenia, posiadające certyfikaty higieniczne, które w porę zapobiegną potencjalnemu skażeniu wodociągu cofniętą z instalacji zanieczyszczoną wodą.

Przeznaczenie i zastosowanie:

  • zapobieganie niekontrolowanym powrotom zużytej i zanieczyszczonej cieczy do instalacji wody pitnej,
  • możliwość zamontowania zaworu jako część instalacji wewnątrz lub na zewnątrz budynku,
  • funkcja kontroli nadzoru poprawności instalacji typu EA i BA,
  • spełnianie wymagań objętych normą PN-EN 1717 (przed wyborem właściwego typu systemu zabezpieczającego, warto szczegółowo zapoznać się z treścią normy).