Biuro Obsługi Klienta
czynne jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Odpowietrzniki i separatory powietrza

Przeznaczenie i zastosowanie:

Odpowietrzniki służą do usuwania z czynnika grzewczego powietrza, które pojawiło się w wyniku napełniania instalacji jak i w wyniku procesu parowania cieczy w procesie ogrzewania czynnika roboczego w kotle lub wymienniku ciepła, oraz gazów powstających w instalacji. W zależności od ilości odprowadzanego z instalacji gazu, przeznaczone są do odpowietrzania pionów, rozdzielaczy lub grzejników.

Separatory powietrza i separatory gazów służą do wstępnego odpowietrzania instalacji centralnego ogrzewania w węźle cieplnym lub kotłowni. Montowane są za źródłem ciepła (kocioł , wymiennik), a przed kolektorem rozdzielającym.