Biuro Obsługi Klienta
czynne jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Elektrozawory membranowe

Przeznaczenie i zastosowanie:

Elektromagnetyczne zawory membranowe służą do otwierania i zamykania przepływu czynnika roboczego. Pracują tylko w dwóch położeniach: całkowicie otwarty albo całkowicie zamknięty. Zazwyczaj stosuje się je w instalacjach wodnych, grzewczych, sprężonego powietrza dla zastosowań domowych lub przemysłowych. Posiadają bardzo krótki czas otwarcia i zamknięcia. Elektrozawory stanowią bardzo ważną funkcję w sterowaniu różnymi procesami zachodzącymi w instalacjach. Elektrozawór może być stosowany jako element wykonawczy, który na podstawie sygnału prądowego otrzymanego od sterownika zamyka bądź otwiera przepływ czynnika. Sterownikiem może być np. termostat, presostat, wyłącznik czasowy czy też zwykły ręczny przełącznik. Firma LECHAR oferuje Państwu wysokiej jakości zawory elektromagnetyczne o różnych zastosowaniach. Są to urządzenia sterowane elektrycznie.

Elektrozawory i ich budowa:

Zawory elektromagnetyczne można zamykać i otwierać przy pomocy sygnału elektrycznego, od sterownika kontrolującego parametry medium w układzie. Są one zbudowane z korpusu, membrany oraz cewki. Działają w oparciu o pole magnetyczne tworzone przez cewkę, która przyciąga zworę.

Działanie zaworu:

Można wyszczególnić dwa podstawowe typy elektrozaworów::

  • Normalnie zamknięty NZ – zawór jest zamknięty bez prądu, nie przepuszcza medium będąc w stanie spoczynku – otwarcie następuje dopiero wtedy, gdy zasilanie dociera do cewki.
  • Normalnie otwarty NO – zawór jest otwarty bez prądu, przepuszcza medium w czasie spoczynku – zamknięcie ma miejsce w momencie podłączenia zasilania do cewki.

Jak dobierać zawory elektromagnetyczne

Wielkość przyłącza bądź przepływu:

Elektrozawory można dobierać na dwa sposoby. Najprostszy z nich polega na dopasowaniu zaworu do rozmiarów przyłącza, przystosowanego do innych części instalacji. Drugi, bardziej precyzyjny sposób to dobór przyłącza w oparciu o współczynnik Kv, będący wielkością przepływu dla wody w m3/h w przypadku ciśnienia różnicowego (czyli różnicy pomiędzy ciśnieniem u wlotu i wylotu zaworu) osiągającego 1 bar.

Typ medium

Należy zawsze brać pod uwagę jakiego rodzaju medium zawory membranowe mają obsługiwać. Należy odpowiednio dobrać elektrozawór w zależności od tego, czy ma być to olej, woda, para, powietrze czy inne medium. Gdy są to chemikalia, należy przy doborze zwrócić uwagę na ich agresywność. Zarówno korpus, jak i uszczelnienie zaworu musi być odpowiednio przystosowane do konkretnego rodzaju substancji. W przypadku mediów nieagresywnych stosuje się zwykle zawory o mosiężnym korpusie, a jeśli chodzi o agresywne – zawory powinny być wyprodukowane ze stali nierdzewnej. Dobór materiałowy powinien być wykonany indywidualnie do konkretnego medium.