Biuro Obsługi Klienta
czynne jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Oferty pracy

 

Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji.

 

Aby zgłoszenie mogło wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, proszę w treści umieścić następującą klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym zgłoszeniu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Lechar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO."

_________________________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA - DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ LECHAR SP. Z O.O. PODCZAS PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o ochronie danych osoowych, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informujemy iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lechar sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modularna 6, 02-238.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty obsługi IT oraz oraz obsługi HR.
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, na który Pani/Pan aplikowała/ał.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany oraz nie będą udostępniane do państw trzecich.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, prowadzonym przez Lechar sp. z o.o.
  • Wszelkie sprawy (w tym także wyrażenie checi skorzystania z przysłuigującyh praw) oraz uwagi i pytania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres e-mail: dane@lechar.com.pl